HÅLLBART VÄLMÅENDE
Section Collage
Master project 2022
hi
Hållbart välmående existerar i en förståelse om vår intersektionella och multiskalära natur. Genom att skapa scenarios mellan den individuella upplevelsen, arkitektur, stadsplanering och globala förhållanden så kan vi föreställa oss en ny era där alla upplevande varelser inklusive planeten vi bor på är inkluderade. På ELAK ger vi människan möjlighet att lättare följa goda intentioner, allt för att ge plats åt omtänksamma människor som känner lycka genom sin relation till sin omgivning.
Hej
Lyktstolpe modul 3d print 
Formex design talents 2023
Mdf, concrete and plastic model
Final project 2019
Exploration
Master projekt 2022
Axonometrisk analys
Master projekt 2022
Planritning - Vatten
Master projekt 2022
Livepodd NEST
Kvarteret Utopia 2023
Manifesto poster
Final project 2019
Sektion med kvinnans sysslor
Mod[er] Kadifekale
Foto Lyktstolpe
Design Talents Formex 2023

Produktbild Lyktstolpe
Designtorget 2023
Analys Karta
Kandidatprojekt 2020
Modell
Betong
HEJ IGEN!
Workshop Change the game och Balticgruppen
Kvarteret Utopia 2023

Workshop Change the game och Balticgruppen
Kvarteret Utopia 2023
Kollage
Kandidatprojekt 2020
Infografik
Master project 2022
Plan
Masterprojekt 2022
Karta Umeå
Masterprojekt 2022
Karta Världen
Masterprojekt 2022