EDUCATION
2023 - Kungliga Tekniska Högskolan, Miljöpsykologi och beteendedesign
2023 - Högskolan i Halmstad, Design, Arkitektur och det svenska samhället 1880-2020
2023 - Högskolan i Skövde, Medvetandet och hjärnan (Medvetandefilosofi och kognitiva processer)
2023 - Linnéuniversitetet, Byggteknik
2023 - Högskolan Dalarna, Bygg-Cad / Revit
2023 - Mälardalen Universitet, Projektledning
2022 - Umeå Universitet, Arkitekthögskolan, Konstnärlig Masterexamen i Arkitektur och stadsbyggnad
2022 - Umeå Universitet, Arkitekthögskolan, Arkitekt yrkesexamen MSA
2020 - Umeå Universitet, Arkitekthögskolan, Konstnärlig Bachelor examen i Arkitektur

COLLABORATIONS / WORKSHOPS
2024 - Future Forests https://www.umu.se/en/arctic-centre/collaborations/future-forests/
2022 - nu Lyktstolpe, Designtorget
2023 - Baltic-gruppen + Change the game
2023 - NEST + Balticgruppen
2022 - 2023 eXpression Umeå

PUBLICATIONS
2022 - Medverkar i UMA Works, introtext / UMA manifest
2022 - Medverkar i UMA Works, final project
2022 - It’s time to educate yourself on yourself, for the sake of others: How subjective awareness by mindfulness can create design that promotes well-being and an awareness of our impact on the environment. Aktanius, Emelie. Självständigt arbete på avancerad nivå (Konstnärlig masterexamen) Studentuppsats (Examensarbete) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-196670
2021 - Medverkar i UMA works, Grössjön project, https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628971/FULLTEXT01.pdf
2021 - Mod[er] Medverkar i Official instagram account for Umeå School of Architecture. Umeå University, Sweden
2021 - Tiafi project Medverkar i Official instagram account for Umeå School of Architecture. Umeå University, Sweden
2020 - ATTENTION; Are you the director of your attention Aktanius, Emelie. Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen) Studentuppsats (Examensarbete) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-171757
2020 - Medverkar i UMA Works, http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628981/FULLTEXT01.pdf
2020 - Bachelor project Attention Medverkar i Official instagram account for Umeå School of Architecture. Umeå University, Sweden
2019 - Medverkar i Radical Swedes: Studio: Celebrating Diversity. Towards a Cosmo-Political Outlook. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167087​​​​​​​
2019 - Final project Medverkar i Official instagram account for Umeå School of Architecture. Umeå University, Sweden

AWARDS AND NOMINATIONS
2023 Formex design talents
2023 Utvald favorit av Marie-Louise Hellgren, Formex
2023 - Utvald entreprenör Expression, Express
2022 - Utvald designer Expression, Summer expression
2011 - Utsedd till "Mest värdefulla eleven" En god representant för skolan där hon presterar lika bra i skolan som på handbollsträningen och samtidigt är hon en god vän till sina klasskamrater. 

EXHIBITIONS
2023 Lyktstolpe, Formex design talents, Stockholm
2022 Lyktstolpe, Formex, Stockholm
2022 Final exhibition UMA
2021 Mod[er], Church of St. Voukolos in Basmane, an event funded by the Municipality of Izmir
2021 Mod[er], Global free unit, Korean pavilion, Venice Biennale 
2021 Mod[er], Tiafi community center, Izmir, Turkey
2020 - Bron, Medverkar i end of the year exhibition UMA
2019 - Final project, Medverkar i end of the year exhibition UMA
2019 - Slakt, Medverkar i Vertical workshop exhibition with UID, Umeå institute of design, and school of art
2018 - Process work, Medverkar i end of the year exhibition
2018 UMA 1 Pavilion, End of the year exhibition Umeå Arkitekthögskola

EXPERIENCE [mer relevant]
2024 - och nu: Adjungerad adjunkt, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet
2023 - och nu: Projektassistent för forskningssamarbete med SLU, anställd via Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå Universitet
2023-2024: Lärare i Master Studio Umeå Universitet, Arkitekthögskolan (Handledning,
studioutvecklande arbete, kommunikation)
2022 - och nu:  Ägare, vd, projektledare, arkitekt, samhällsplanerare och formgivare på ELAK Ett litet arkitektkontor AB
2022 – och nu: Lärare i Urban planning Arkitekthögskolan Umeå Universitet
2023 - Forskningsassistent Arkitekthögskolan Umeå Universitet, Designing cycles at 64°
2023 - Alumni lecturer Arkitekthögskolan Umeå Universitet, Master Studio 12
2022 - Utvald Designer Expression, Summer expression
2023 - Utvald Företagare Expression, Express
2015-2017 Butiksansvarig, Projektledare, Inredare av inom- och utomhusmiljöer, Sol & Skugga
Periodvis 2011- och nu: Inspiratör och inredare av inom- och utomhusmiljöer, Nordsjö Idé & Design