Through stories, knowledge, understanding, and hope we are all connected. To find ways to make people secure and connected to the same story is of essence for a working society. Safety and openness to both loved ones and strangers are elements that need to be incorporated when building new residential areas, implementing new apartment buildings alongside existing homes, or when we try to redevelop neighborhoods.
When planning homes, it's crucial to make room for everyday activities. By filtering these activities between the private and public spaces, we can create space for meaningful moments for ourselves individually and together with others.
By understanding our behaviors, habits, the place, the space, ELAK's goal is to create apartment buildings, environments, and zones where both loved ones and strangers can feel a sense of belonging to each other, be open to new ideas, and take an interest in each other's well-being. By creating shared spaces where we can grow together, we become stronger than our individual parts.
The significance of knowing that a city is only as strong as its weakest cannot be emphasized enough. Understanding this creates an opportunity to realize that someone who may initially appear to be the weakest can become the solution for a magnificent development of an entire city. Prioritizing crisis areas is about comprehending how we are all interconnected. Equality shapes brave and empathetic individuals and allows the larger society to flourish. 
This Project was about just that. About finding strength in the vulnerable and to develop a site in great need in a meaningful way.
Fotografier
Kadifekale
Slutprojekt Umeå School of Architecture Master studio 10
Kadifekale är ett otroligt hårt utsatt område i Turkiet. Det är en plats dit flyktingar anländer i hopp om att hitta en säkrare plats. Men Kadifekale är sedan tidigare redan ett oroligt område för de turkar som redan bor där. El och vatten är en otrolig lyx och området och dess kultur tvingar kvinnor och barn att hålla sig inomhus den största delen av tiden.​​​
Strategiplan
Kadifekale
Detta projekt utvecklades som ett strategisk samhällsuppbyggnadsprojekt. Efter en djupgående analys om kvinnans begränsningar och möjligheter inom sin familj, sin kultur och på den specifika platsen, så skapades ett projekt som utvecklade 64 hem med hjälp av rammade jordstrukturer av de gamla ihoprasade byggnaderna som också möjliggjorde sysselsättning och deltagande för människor i hela området.
Rammad jordstruktur
Byggnadskonstruktion
Kvinnans roll i detta samhälle var av yttersta vikt och hennes sysslor i hemmet och dess relation till gatan var något som noga designades i projektet. Då dessa 64 hem är utspridda längs med två korsande gator hoppas projektet kunna stärka alla de kvinnor och barn som behöver gå längs med gatan och så småningom om skapa empatisk rörelse och trygghet i området. 
Analyserande sektion kvinnans placering i hemmet
Kadifekale
Ambitionen för projektet var att kvinnan skulle känna sig så pass trygg att hon med sin mycket omhändertagande kvalitet kan skapa en ny utveckling i ett område som är i stor nöd. När kvinnan kunde känna sig trygg i sitt eget hem, kunde hennes mod sträcka sig längre ut genom byggnadens trösklar för att hjälpa fler kvinnor att bli lika starka.
Analyserande sektion barriärer blir möjligheter 
Kadifekale
Projektet har ställts ut på flera utställningar runt om i Turkiet samt på Venice Biennale och hyllats av flyktingar, turkiska kvinnor, Izmir kommun och en turkisk prins.

Kollage Kvinnans sysslor
Kadifekale
Kollaget och den axonometriska ritningen visar hur kvinnorna i Kadifekale kan blomma ut från trösklarna till hennes hem, ut till det offentliga. Istället för att vara ensam och extremt begränsad på grund av de faror hon ser omkring sig, kan hon möjliggöra en ny situation för sig själv och andra, där gatan kan bli en livlig plats för henne att njuta av och ta hand om alla som passerar hennes väg.
Axonometrisk skiss del av gata
Kadifekale