Slutprojekt Umeå School of Architecture Master studio 10
Kadifekale är ett otroligt hårt utsatt område i Turkiet. Det är en plats dit flyktingar anländer i hopp om att hitta en säkrare plats. Men Kadifekale är sedan tidigare redan ett oroligt område för de turkar som redan bor där. El och vatten är en otrolig lyx och området och dess kultur tvingar kvinnor och barn att hålla sig inomhus den största delen av tiden.​​​
Fotografier
Kadifekale
Detta projekt utvecklades som ett strategisk samhällsuppbyggnadsprojekt. Efter en djupgående analys om kvinnans begränsningar och möjligheter inom sin familj, sin kultur och på den specifika platsen, så skapades ett projekt som utvecklade 64 hem med hjälp av rammade jordstrukturer av de gamla ihoprasade byggnaderna som också möjliggjorde sysselsättning och deltagande för människor i hela området.
Strategiplan
Kadifekale
Rammad jordstruktur
Byggnadskonstruktion
Kvinnans roll i detta samhälle var av yttersta vikt och hennes sysslor i hemmet och dess relation till gatan var något som noga designades i projektet. Då dessa 64 hem är utspridda längs med två korsande gator hoppas projektet kunna stärka alla de kvinnor och barn som behöver gå längs med gatan och så småningom om skapa empatisk rörelse och trygghet i området. 
Analyserande sektion kvinnans placering i hemmet
Kadifekale
Ambitionen för projektet var att kvinnan skulle känna sig så pass trygg att hon med sin mycket omhändertagande kvalitet kan skapa en ny utveckling i ett område som är i stor nöd. När kvinnan kunde känna sig trygg i sitt eget hem, kunde hennes mod sträcka sig längre ut genom byggnadens trösklar för att hjälpa fler kvinnor att bli lika starka.
Analyserande sektion barriärer blir möjligheter 
Kadifekale
Projektet har ställts ut på flera utställningar runt om i Turkiet samt på Venice Biennale och hyllats av flyktingar, turkiska kvinnor, Izmir kommun och en turkisk prins.

Kollage Kvinnans sysslor
Kadifekale
Kollaget och den axonometriska ritningen visar hur kvinnorna i Kadifekale kan blomma ut från trösklarna till hennes hem, ut till det offentliga. Istället för att vara ensam och extremt begränsad på grund av de faror hon ser omkring sig, kan hon möjliggöra en ny situation för sig själv och andra, där gatan kan bli en livlig plats för henne att njuta av och ta hand om alla som passerar hennes väg.
Axonometrisk skiss del av gata
Kadifekale