Projektet på Holmön var ett skolprojekt där vi under en kort tid bodde tillsammans med de otroliga holmöborna på den fantastiska lilla ön strax utanför Umeå. Vi fick lära oss om Holmöns säljakts historia, och öns glansdagar. Vi fick ta del av den nutida vardagen på Holmön, och lära oss om med dess möjligheter och svårigheter. Det går att bo på Holmön permanent, även om det ibland kan vara lite krångligt att ta sig till fastlandet på vintern, men ambitionen att få dit fler är stark och idéer om att bygga starka infrastrukturer är stor. Både för att uppleva Holmön som en fantastisk semesterdestination, men också för att återskapa den permanenta by som en gång blomstrade där.
Diagrammatiskt kollage

Just nu hoppas Holmöborna på att kunna återinföra och restorera den skola som en gång var i bruk för de små, samt en större ordentlig matbutik. De välbevarade svenska gamla gårdarna, kyrkorna, fyren och stugor ploppar upp här och där bland den rika naturen som finns runt hela Holmön. Hela ön andas hållbarhet och välbefinnande för både människa, natur och andra varelser. Det nya båtmuseet har blivit den första riktiga ankomstplatsen, då hamnen alltmera agerar som en parkerings- och förrådsplats. Hamnen brukade vara en viktig plats för mötet mellan alla holmöborna och i tider har man vinkat av och välkomnat sina kära när de rest med färjan.
Utvecklingsdiagram
Men i dagsläget har den allt mer blivit en lastplats, och något man bara tar sig igenom, innan man kommer till det som upplevs vara den riktiga Holmön. Därför identifierade jag tre viktiga saker för mitt projekt på Holmön. Först ville jag ville att det skulle kännas som att man hamnade mitt på Holmön direkt när man anländer med färjan. Att man skulle bemötas av Holmöns vackra omhändertagande omgivning, småskaligt men storslaget, så fort man satte ner foten på kajen. Sedan ville jag stärka det som redan är så fantastiskt med Holmön, genom att förlänga Holmöbornas varma välkomnande ända ner till hamnen. För att kunna göra en mötesplats för såväl Holmöbor som gäster så var det viktigt för mig att ge plats åt de sociala kvaliteter som redan blomstrar här och att se hamnen som en aktivitet- och mötesplats var otroligt viktigt. Den sista viktiga delen var att skapa en plats i nutiden och framtiden för Holmöborna. Holmön har förändrats, man tar sig fram med nya fordon och vardagen ser annorlunda ut för dem som bor här nu, jämfört med dem som bodde här förr. Att skapa en plats där den vardagliga logistiken kan fungera som accelerator för möten var den tredje viktiga delen i mitt projekt.
Sektion
Mitt projekt hittade sin plats genom att se de två pirernas separation från varandra. Att sammankoppla de två sidorna av Holmön samtidigt som ett gemensamt kök med eldplats kunde få bli en gemensam mötesplats och värmekälla när man väntar på färjan. På sommaren så finns det ett hopp och utkikstorn som aktiverar ytterligare besökare av hamnen och på vintern finns det en trappa ner till isen längs en av byggnaderna så att man åka skridskor mellan pirerna. Cykelförråd, postoffice och en mindre mekarverkstad organiserar och möjliggör en ny sida av hamnen genom att skapa länkar mellan aktiviteter och vardagliga behov. 
Axonometrisk 

Moduler
Plast och trä
Holmöns sopsortering var en litet problem. Därför såg jag möjligheten i att skapa moduler av återbrukat plast. Modulerna kunde göras i både trä och i plast och skapa vackert liv i fasaden. 
Att låta redan producerade ohållbara material användas till ett mer långsiktigt ändamål var något som utforskades i projektet.
Moduler
Plast och trä