10 studenter från hela Sverige antas årligen till Summer eXpression. Programmet riktar sig till design- och arkitektstudenter och pågår i nära samarbete med experter och lokala tillverkare. Summer eXpression är ett intensivprogram som pågår i 7 veckor under sommaren och avslutas med vernissage och produktlansering på Designtorget under hösten. För att bli antagen till programmet krävs en kreativ förmåga, ett öga för detaljer och att studenten påvisar ett driv och vilja att utveckla sitt entreprenörskap. En gestaltningsuppgift lämnas in anonymt, granskas av kunniga handledare som bedömer den kreativa höjden. Juni 2022 antogs jag till detta program där jag sedan skapade produkten Lyktstolpe.  Januari 2023 nominerades lyktstolpe till Formex Design Talents och blev även utvald favorit av designern Marie-Louise Hellgren.
Lyktstolpe
Atmosfärbild, Foto Fanny Lindén
Lyktstolpe skapades som en reflektion kring hur ljus borde designas för att frambringa goda beteenden i vår vardag. Den är justerbar för att påminna användaren om att situationer och ting kräver deras uppmärksamhet för att kunna upplevas. Det är något som levande ljus till viss del redan gör fast inte till sin fulla kapacitet för att påverka rummets beteenden. Kunskap om medveten närvaro ger en formgivning som skapar aktörer och inte reaktörer, som med lyhördhet kan ta hänsyn både till sig själva och sin omgivning. Ett beteende som möjliggör en visare relation till situationen vi befinner oss i och hindrar oss från att låsa in oss i skenbara problem.
Lyktstolpe
Modul och ljus, Foto
Lyktstolpe
Modul, Foto
Lyktstolpe
Fot, Foto
Lyktstolpe vill lyfta hållbar design och lokala tillverkare. Den har producerats i ett nära samarbete med Svenska industrier, allra främst i Norrland. Vännäs verkstad har stått för den stora delen av tillverkningen, bland annat av stålfoten där den första av två rundstavar placerats. Stavarna är inspirerade av Umeå, björkarnas stad och behandlas med västerbottenssåpa likt ett gammalt skurgolv. De kopplas samman med en modul i 3D-printad nylon och ytterligare en modul med en ljuskopp i stål håller stearinljuset. Fem skruvar låter användaren både säkra och reglera ljusstaken för sin unika situation
Lyktstolpe
Monteringsanvisning, Skiss
Lyktstolpe
Nominee Formex Design Talents 2023
Utvald favorit av Marie-Louise Hellgren
Fotocred Ellinor Werner och Muna Shire Johansson
Ansökan 
Summer eXpression