A city with infrastructures designed to influence behavior needs to be complemented with other elements to make people act sustainably. Through frictions in the most common infrastructures, we can create present individuals who make sustainable choices for their own well-being, their fellow humans, and their planet.
"Sustainable Wellbeing" is a concept that I have begun to define, based on the intersection of subjective experience, architecture, and urban planning. It refers to a state where we acknowledge that our own experiences are interconnected with those of others and the environment, promoting personal well-being within a holistic sustainable framework.
It allows for everyday design solutions that nurture new sustainable values, habits, and behaviors, promoting well-being and increased awareness and a desire for behavior change in line with sustainability.
As philosopher Richard Lang observed, just as we require our lungs to breathe, we also require the air and its constituent molecules. Our perception of this interconnectedness varies with our perspective. From a first-person viewpoint, we are distinctly "here," but as we zoom out, we discover connections to our family, community, and sometimes even the planet—this is our existence "there." Conversely, when we zoom in, we find ourselves composed of cells, molecules, and eventually empty space, much like the objects around us. Defining "you" at this scale becomes even more complex. These diverse perspectives of zooming in and out illustrate our interconnectedness, even from our individual viewpoints.
Entréer och påminnelser mot väst
Kollage, Kandidatprojekt
Det finns starka infrastrukturer i våra städer som dagligen påverkar vår upplevelse, våra beteenden och våra behov. Genom att förstå hur våra transportsträckor får oss att vanemässigt ta oss mellan A och B så gjordes en analys av hur vi faktiskt upplever dessa sekvenser i våra liv. Det visade sig att istället för att uppleva saker längs med vårt transporterande så motsvarade ofta även den subjektiva upplevelsen att vara påväg istället för att definieras av omgivningen vi befinner oss i. Detta såg jag i mitt kandidatprojekt som en missad möjlighet till en betydelsefull upplevelse under vår korta tid på jorden. Eftersom vi spenderar ganska mycket av vår tid påväg någon annanstans.
Från A till B
Karta, Kandidatprojekt
Projektet analyserade därför de mest använda vägarna och metoderna att ta sig mellan A och B i Umeå. Genom att se var människor bor, arbetar och spenderar sin typiska vardag så fann projektet sin bas i Rådhustorget och dess korsande gator. Då Umeå har för avsikt att minska biltrafik och stärka 5km staden så valde jag att fokusera på de korsande gång- och cykelvägarna Kungsgatan och Rådhusesplanaden. Cykelvägen har ett förbud för cykling genom den mest centrala delen, och därför är det många både gående cyklister och gångare som är påväg någon annanstans just här.
Karta
Kandidatprojekt
I min research skulle det visa sig att vi allt oftare visar beteende av en effektiv autopilot. Autopilot-beteendet kommer med många negativa effekter. Det gör att vi handlar allt mer egoistiskt, orelaterat och omedvetet om vår omgivning. Detta gör att vi bildar idéer om vad vi själva förtjänar och kan skapa irritation mot andra som vi upplever försvårar vår väg dit. Allt detta har att göra med hur vår sinnen och våra idéer faktiskt färgar vår bild av den värld vi lever i.
Hur vår hjärna styr våra liv
Illustration, Kandidatprojekt
Awareness is the experiencing in life. It is how you experience being yourself in your surrounding moment by moment. But of all the possible things you can be aware of in the moment, it is something that always takes the spotlight. Attention is that directing spotlight. Attention is the focus in the open field of awareness. Attention is something that we have all the time, but it seems to be constrained to the experience of a thought or emotion that we have in the moment. We have a feeling that we are our thoughts and therefor as soon as something arises in the mind, we have an urge to strive towards what´s pleasant and pushing away what´s not. But the attention is directed towards what seems more important at the moment and our values can therefor change due to the circumstance that we are in. And instead of acting in our environment, we react. Meanwhile we habitually direct our attention towards so many things that we hope will contribute to our wellbeing, that we don’t have time to see that we are directing the attention in the completely wrong direction. Wellbeing isn’t the effect from any outer condition, it is a state of mind. Our minds are the space where our life’s are played out. And that means that the only thing we could possibly have control over, is how we respond to the situations that occur in our lives. Imagine that you would die, to loose everything to then be restored to this exact moment, can you see how that changes the relation to the situation you’re now in? Death can make us more aware of what we do with our time, but even if including all other reason why something could occur for the last time, we would almost never know when a last time might be. But if knowing that your moments in life are finite, wouldn´t you want to give them all your full attention? We have habits so strong that we don’t even notice them, that decides what matters for us most, almost every second. By knowing this, we are able to (by hard work), see those habits. To make us the director of our attention and to not loose more moments to a momentary reactive mind.
Visa aktörer
Karta, Kandidatprojekt
Detta projekt tar stort allvar på en användares individuella upplevelse. Och själva projektet har ett direkt mål; en stad full av visa agerande individer (aktörer). Men det har också ett långsiktigt mål, målet om en närvaro som vi kan bära med oss hem, med oss själva och till de människor vi bryr oss mest om.
Karta
Kandidatprojekt
Rådhustorget är den mest använda gatukorsningen och i projektet gjordes ett nytt torg med flertalet ingångar vilket tvingar den vanliga autopilot-gångaren att aktivera sin uppmärksamhet. Två alternativa vägar längs med Rådhusesplanaden och Kungsgatan ger en möjlighet till aktivering genom förändring av temperatur och ljus. Dessa alternativ ger möjlighet för gångaren att bryta sitt A-B-distraherade sinne för att välja en ny väg/öppning som står framför dem.
Valmöjlighet A-B
Karta, Kandidatprojekt
Entréer och påminnelser mot öst
Kollage, Kandidatprojekt
De två ytterligare vägarna leder till platser där deras uppmärksamhet kommer att lämnas med sin egen medvetenhet, och filtrerar bort alla yttre intryck. Detta för att gångaren ska lära sig att observera och inse det egna sinnets natur. Dessa delar är kurerade för att stänga ute så många influenser som möjligt utan att distrahera sinnet med andra. Den skapade ljusreflektionen genom hålen i betongkonstruktionen raderar oro för mörker och tid och ljudet kommer att filtreras bort helt av placeringen under jord och de tjocka väggarna och taket. Det här är utrymmet där det hårda arbetet med att försöka bara förändra de omständigheter som vi befinner oss i upphör och det ännu hårdare arbetet med att hitta den verkliga källan till välbefinnande börjar.
Meditationssal
Ritning, Kandidatprojekt
Meditationsgång
Kollage, Kandidatprojekt
Det här projektet har som ambition att skapa visa aktörer, istället för reaktörer. Men även om projektet skulle lyckas med detta så är det inte självklart att vi alla vill åt samma håll. Men genom att bli aktörer ger vi plats åt fler idéer och möjliggör därmed att ärligt våga kritisera vårt egna agerande och våra beteenden. Och det är syftet med detta projekt, att fråga oss själva om våra vanor och beteenden styrs av goda värderingar, eller om vi ständigt överlåter det till omständigheten och situationen att avgöra.​​​​​​​